dabie.pl

Kultura

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do udziału w kolejnym konkursie plastycznym związanym z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczny konkurs nosi nazwę „Moja kolorowa kolęda”. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju twórczości dzieci i młodzieży, popularyzacja kolęd i pastorałek, podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych oraz zapoznanie z różnorodnością form plastycznych.


Zadaniem uczestnika konkursu będzie wykonanie 1 pracy (płaskiej lub przestrzennej) zainspirowanej jedną wybraną kolędą lub będącej plastyczną interpretacją kolędy z podanej niżej listy:

1) „Przybieżeli do Betlejem”;
2) „Cicha noc”;
3) „ Mędrcy świata’;
4) „Tryumfy Króla Niebieskiego”;
5), „ Gdy śliczna Panna”;
6) „ Pójdźmy wszyscy do stajenki”.


Komisja konkursowa powołana przez organizatorki dokona oceny prac i przyzna nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych. Prace zostaną ocenione pod względem samodzielności i staranności wykonania oraz nawiązania do tematu konkursu.


Prace z trwale umocowaną kartą informacyjną zawierającą; imię, nazwisko, tytuł kolędy, wiek autora, adres i nazwę placówki należy składać w siedzibie GBP w Dąbiu do dnia 19.12.2012r.


Uwaga! Prosimy opiekunów o wstępną selekcję prac i jednocześnie informujemy, że w przypadku nieodebrania nagród w wyznaczonym przez organizatorki terminie, wygrane przechodzą na konto kolejnych konkursów organizowanych przez bibliotekę.


Listę laureatów i termin rozdania nagród podamy telefonicznie. Organizatorki zastrzegają sobie prawo do nie zwracania prac konkursowych i zaprezentowania ich na wystawie konkursowej w siedzibie GBP.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu
Ul. Strażacka 4
66-615 Dąbie
Tel.68-383-21-10
email: biblioteka@dabie.pl 

Źródło: GBP ARS
Konkurs "Moja kolorowa kolęda"