dabie.pl

DO POBRANIA

Urząd Gminy

27 czerwca br. w świetlicy wiejskiej w Dąbiu odbyło się III spotkanie zespołu partycypacyjnego w ramach ogólnopolskiego projektu „Decydujmy razem”.

Spotkanie trwało niemal 3 godziny. Uczestnicy warsztatów zdefiniowali czynniki hamujące rozwój Gminy w każdym z trzech obszarów: środowiskowo-przestrzennym, społecznym i gospodarczym.

Jak podkreśla Wójt Gminy Krystyna Bryszewska udział społeczności w wyznaczaniu kierunków działań w Gminie jest wartością dodaną tego przedsięwzięcia. Cieszy fakt, że uczestnicy zespołu roboczego z chęcią pracują nad nowym dokumentem, który zgodnie z założeniami projektu ma zostać przedstawiony Radzie Gminy Dąbie do końca 2012r.

Źródło: UG MN
Strategia rozwoju gminy - III spotkanie