dabie.pl

Gospodarka

Do 7 lipca trwa nabór wniosków w PARP na wspieranie rozwoju współpracy biznessowej w oparciu o elektroniczne rozwiązania B2B.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013, aktualnie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów wspierających rozwój współpracy biznesowej między co najmniej trzema przedsiębiorcami, która prowadzona będzie w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między współpracującymi przedsiębiorcami. Współpraca powinna być realizowana przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, które automatyzują procesy biznesowe i koordynują działania między podmiotami gospodarczymi.
Przedsiębiorcy powinni pochodzić z sektora MMŚP, a czas trwania projektów nie może przekroczyć 24 miesięcy. Nabór wniosków zakończy się w dniu 7 lipca br.
 

 

Z treścią ogłoszenia zapoznasz się poig.parp.gov.pl/index/more/27237

Źródło: PARP
Przedsiębiorco! Chcesz się rozwijać?