dabie.pl

DO POBRANIA

Urząd Gminy

W dniu 14 czerwca 2012 r. w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy odbył się ostatni przedwakacyjny Konwent Członków Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i  Wójtów Województwa Lubuskiego w regionie, w którym uczestniczyła Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska. 

Podczas dwugodzinnych obrad, niemal jednogłośnie podjęto trzy stanowiska, które po raz pierwszy i w sposób znaczący odnoszą się do kwestii wykonywania „zawodu” samorządowca.

 

1/ Stanowisko w sprawie możliwości wygaśnięcia mandatu Pana Andrzeja Bawłowicza Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego w wyniku kolizji przepisów powszechnie obowiązujących. Pełna treść stanowiska tutaj:

http://www.lubuskiegminy.pl/index.php/stanowiska/555-stanowisko14062012sprawaburmistrzaabawowicza

2/ Stanowisko w sprawie niedostatecznej ochrony prawnej wynagrodzenia organu wykonawczego samorządu gminnego. Pełna treść stanowiska tutaj:

http://www.lubuskiegminy.pl/index.php/stanowiska/556-stanowisko14062012wsprawiewynagrodze

3/ Stanowisko w sprawie konieczności reformy ustrojowej organu wykonawczego samorządu terytorialnego. Pełna treść stanowiska tutaj:

http://www.lubuskiegminy.pl/index.php/stanowiska/557-stanowiskoz14062012wsprawiepropozycjireformyustrojowejorganuwykonawczego

Relacja z pierwszej części Konwentu w Radio Zachód – odsłuchaj:

http://www.zachod.pl/2012/06/nowe-oczekiwania-lubuskich-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow/

Liczymy, iż po 20 latach funkcjonowania samorządności w Polsce, dojrzeliśmy społecznie do dyskusji nad rolą społeczną wójta/burmistrza/prezydenta w kontekście wykonywanego zawodu, wynikających z nich konsekwencji i warunków pracy. Zakładany przez nas punkt wyjścia to nie twarde przywileje a raczej zwrócenie uwagi na fakt, iż wydłużenie kadencji, zapewnienie określonych warunków sprawowania władzy, pozwolą na wykonanie pracy o wysokiej jakości, z  możliwością wykazania pełnych efektów, przy dotąd stosunkowo krótkiej kadencji 4 lat.

Podjęto również uchwałę zmieniającą statut Zrzeszenia w zakresie form głosowania: przyjęta zmiana pozwala na głosowanie w trybie elektronicznym usprawniając tym samym funkcjonowanie Zrzeszenia, zwłaszcza w sprawach pilnych i wynikających z określonych okoliczności.

W drugiej części spotkania, odbyły się prelekcje i dyskusje z zaproszonymi gośćmi:

Marianem Zalewskim, Członkiem Zarządu TVP S.A., który odwiedził jako pierwsze województwo lubuskie wprowadzając jego mieszkańców w temat cyfryzacji telewizji, namawiając włodarzy do współpracy przy upowszechnianiu informacji. Relacja z wizyty w TVP Gorzów Wlkp. z  14.06.2012:

http://www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski/aktualnosci/spoleczne/o-cyfryzacji-w-lubuskiem/7725240

Elżbietą Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, rozmawiano o najbliższych konkursach uruchamianych jeszcze w 2012 roku na dofinansowanie projektów realizowanych przez gminy z  funduszy UE. Aktualne informacje o konkursach przedstawione na spotkaniu – tutaj:

http://lubuskie.pl/strona-glowna/news/&news_category=Marsza%C5%82ek&news_id=10970/

Po dyskusji na temat dostępnych jeszcze pieniędzy, Elżbieta Polak przekazała głos Aleksandrze Mrozek, Kierownikowi Wydziału Turystyki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim. Turystyka w  Lubuskiem teoretycznie „ma się dobrze”, choć przeprowadzone w ostatnim czasie badania wizerunkowe przez Urząd nadal wskazują, iż z rozpoznawalnością naszego regionu jest nie najlepiej… Wydział zarządzając zaledwie 200-tysięcznym budżetem podejmuje działania mające na celu zmianę tego stanu.

Jednak dyskusja rozgorzała zdecydowanie po wystąpieniu Burmistrza Tomasza Jaskuły, który przedstawił pogląd na stan turystyki w Lubuskiem z punktu widzenia samorządów (na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Zrzeszenia, na którą odpowiedziało aż 36 gmin). Samorządy traktują tą gałąź gospodarki jako jedną z ważniejszych, jednak borykają się z  podstawowym problemem braku wystarczających środków i… braku wspólnej wizji dla regionu i KOORDYNATORA tejże wizji. Wyrażamy wolę i chęć współpracy nad projektami systemowymi, z zaangażowaniem sił samorządowych i Urzędu Marszałkowskiego na większą niż dotychczas skalę, jednak wymaga to nowego sposobu zarządzania informacją i promocją w regionie. Tu  wola winna dać zaczątek zmianom i nowym pomysłom na wspólne, lokalno-regionalne kreowanie wizerunku województwa.

Spotkanie zakończyło wystąpienie Wiesława Drabika Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. , który mówił o bieżących nowelizacjach ustaw samorządowych.

Najbliższe miesiące „sezonu ogórkowego” to dla nas czas prac nad skargą do Trybunału Konstytucyjnego… Planowane spotkanie po wakacjach to Konwent w Lubrzy w proponowanym terminie 17.września 2012 o czym będziemy informować Państwa na bieżąco.

Źródło: www.lubuskiegminy.pl
Samorządowcy spotkali się w Witnicy