dabie.pl

Gospodarka

 

W dniu 28 czerwca 2012r. odbył się odbiór prac remontowych na obiekcie oczyszczalni ścieków w Łagowie. Inwestycja została dofinansowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych dotacją w kwocie prawie 300 000,00zł.

 

W ramach remontu wymienione zostały dwie pompy, przewód tłoczny, część kanalizacji, zestaw wodomierzowy z zaworem wypływowym oraz dźwig z podnośnikiem elektrycznym.
Odbudowany został boks na odpady stałe, wykonane nowe przykrycia na studnie, nowe ogrodzenie i brama wjazdowa. W wyniku postępowania przetargowego zadanie zostało zrealizowane przez firmę LAF - Assman Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe z Zielonej Góry. Przedsięwzięcie ma istotne znaczenie zarówno dla życia mieszkańców oraz środowiska przyrodniczego. Poprawa parametrów oczyszczalni w znaczny sposób przyczyni się do osiągnięcia prawidłowych parametrów oczyszczania nieczystości ciekłych.

 

Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Pana Tomasza Możejki oraz Radnego Województwa Lubuskiego Pana Leszka Turczyniaka, ponieważ tak kosztowne inwestycje w znaczny sposób obciążyłyby budżet Gminy.

 

Źródło: UG NS
Oczyszczalnia zmodernizowana