dabie.pl

DO POBRANIA

Urząd Gminy

Za nami inaugurujące spotkanie osób współpracujacych z  Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska. Miało ono miejsce dnia 29.06.2012r w  siedzibie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, przy ulicy Reja 6 w Zielonej Górze.

 

Głównym celem zebrania było przedstawienie zasad i metod współpracy w "sieci Aglomeracji Zielonogórskiej", która powstała decyzją II Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Grupa ta ma odpowiadać na poziomie administracyjnym za wspomaganie Biura AZ w  przygotowywaniu i  wdrażanianiu działań na rzecz realizacji Programu Działań Stowarzyszenia w  roku 2012. W jej skład wchodzą reprezentanci wszystkich Członków Stowarzyszenia.

W wyniku spotkania został omówiny plan działania "sieci" w roku 2012. Najważnjeszym jej elementem będą działania na rzecz skatalogowania spónej i kompatybilnej oferty promocyjnej i  inwestycyjnej obszaru Aglomeracji Zielonogórskiej, prowadzącej do  wzmocnienia jej roli w kontekście efektywnego pozyskiwania inwestorów.
 

Źródło: http://aglomeracja.opzl.pl
Powstaje sieć administracyjna Aglomeracji Zielonogórskiej