dabie.pl

Turystyka

 

Dzięki Lubuskiej Regionalnej Organziacji Turystycznej na terenie Gminy Dąbie wyznaczony zostanie szlak do nordic-walkingu.

 

Szlak skonultowany został przez LOTUR z wieloma instytucjami, w tym Starostwem Powiatowym i Lasami Państwowymi.

 

Jest to kolejna inicjatywa LOTUR-u w dziedzinie nordic-walkingu.

 

Źródło: UG NS
Szlaki do nordic-walkingu