dabie.pl

DO POBRANIA

Urząd Gminy

W dniu 3 lipca 2012r. w Departamencie PROW Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska podpisała kolejną umowę na realizację projektu w ramach środków LEADERA dot. usytuowania w miejscowości Brzeźnica tablicy turystycznej promującej walory tej urokliwej miejscowości.
Projekt został napisany z inicjatywy mieszkańców tej miejscowości.
 

Źródło: UG MN
Kolejne środki z PROW-u dla Gminy