dabie.pl

Oświata

Od dnia 4 lipca 2012r. uczniowie szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Dąbie mogą bezpłatnie korzystać z plaży na Ośrodku Wypoczynkowym TEMAR w Dąbiu. Jedynym warunkiem bezpłatnego wejścia na ośrodek jest okazanie legitymacji szkolnej.

Źródło: UG MN
Darmowa plaża dla uczniów