dabie.pl

DO POBRANIA

OPS

W dniach od 15 do 18 grudnia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Dąbiu wydawane są paczki żywnościowe pochodzące z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza   150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i  684 zł dla osoby w rodzinie.
Dla każdego zgłoszonego podopiecznego przewidziana jest paczka żywnościowa składająca się z  następujących produktów:
1. makaron świderki – 3 opakowania jednostkowe
2. mielonka wieprzowa – 2 opakowania jednostkowe
3. cukier biały – 2 opakowania jednostkowe
4. olej rzepakowy – 1 opakowanie jednostkowe
5. mleko UHT – 2 opakowania jednostkowe.
Pomoc ta została zorganizowana przy współpracy  Wójt Gminy Dąbie  Pani Krystyny Bryszewskiej, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu i Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. 

 

Źródło: OPS
Paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących