dabie.pl

Oświata

Jesienią do urzędu trafi dokumentacja adaptacji budynku świetlicy w Połupinie na przedszkole. Dokumentacja obejmie zmianę sposobu użytkowania świetlicy wraz z nadbudową, dobudową schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych.


Dzięki tej dokumentacji w przyszłości można będzie stworzyć komfortowe przedszkole dla dzieci  oferujące  współczesne standardy.

Inwestycja najpradopodobniej zostanie sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Ryby.
 

Źródło: UG BG
Prace nad projektem przedszkola trwają