dabie.pl

Gospodarka

W  czerwcu 2012 r. władze Gminy Dąbie podjęły działania zmierzające do wykonania remontu ulicy Bocznej w miejscowości Szczawno. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia asfaltowa na długości około 150,00m. Przedmiotowa droga stanowi dojazd do posesji oraz do pól.


Do czasu remontu nawierzchnia brukowo-gruntowa utrudniała mieszkańcom swobodne poruszanie się po drodze, liczne ubytki i nierówności uniemożliwiały swobodny przejazd zarówno pojazdami osobowymi jak i maszynami rolniczymi. Remont tej drogi będzie dofinansowany ze środków Marszałka Województwa Lubuskiego.

Ul. Boczna w Szczawnie wyremontowana