dabie.pl

Oświata

Konkurs  „Lubuski Laur Oświaty” ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,  które wniosły największy wkład w rozwój oświaty Województwa Lubuskiego. Konkurs odbywa się  corocznie, począwszy od roku 2002. Organizatorem jest Sejmik Województwa Lubuskiego.

 

 

Źródło: UM Woj. Lubuskiego
Konkurs „Lubuski Laur Oświaty”