dabie.pl

DO POBRANIA

Sport

W maju 2015 roku odbędzie się XVI edycja Konkursu „Olimp Lubuski” organizowanego przez  Sejmik Województwa Lubuskiego.
Honorowe Wyróżnienie „Olimp Lubuski” przyznawane jest za wkład i zaangażowanie  w rozwój sportu na terenie Województwa Lubuskiego. Konkurs obejmuje następujące kategorie:
· osoby fizyczne,
· osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne,
· gminy do 20 tysięcy mieszkańców,
· gminy powyżej 20 tysięcy mieszkańców,
· powiaty. 

  lubuskie.pl/sejmik-wojewodztwa/dzialalnosc-sejmiku/olimp-lubuski/

Źródło: UM
Konkurs "Olimp Lubuski"