dabie.pl

Gospodarka

Realizując postulaty  mieszkańców w czerwcu 2012r. władze Gminy podjęły działania zmierzające do wykonania remontu drogi w m. Gronów. Remont drogi obejmował częściowe korytowanie, ułożenie warstwy destruktu, zagęszczenie walcem wibracyjnym.


Zmiana nawierzchni drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników oraz polepszy dojazd do pól uprawnych mieszkańców wsi. Do czasu remontu nawierzchnia brukowo-gruntowa utrudniała mieszkańcom swobodne poruszanie się po drodze, liczne ubytki i nierówności uniemożliwiały swobodny przejazd zarówno pojazdami osobowymi jak i maszynami rolniczymi. Remont tej drogi będzie dofinansowany ze środków Marszałka Województwa Lubuskiego. Z relacji mieszkańców miejscowości Gronów można wywnioskować, że remont tej drogi przyniósł oczekiwane rezultaty.
 

Źródło: UG BG
Remont drogi w Gronowie