dabie.pl

Gospodarka

W 2010 r. Gmina Dąbie przystąpiła do unowocześnienia systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy. W 2010r. wykonano 1 etap polegający na modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego. Jako 2 etap przyjęto wykonywanie dodatkowych punktów świetlnych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę.


W tym roku Gmina poczyniła starania w celu określenia kosztów potrzeb poszczególnych sołectw w zakresie doświetlenia ulic. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w zależności od kosztów i możliwości finansowych Gminy. W roku bieżącym planuje się wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w miejscowości Pław.
 

Źródło: UG BG
Kolejne punkty świetlne w gminie