dabie.pl

Gospodarka

Gmina Dąbie prowadzi od 2011r. procedurę związaną z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie w zakresie lokalizacji farmy wiatrowej Lubiatów.


Działania te zostały wywołane przez firmę VENT ENERGY Sp.c. z siedzibą w Łodzi działającą w imieniu firmy ENEWIA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, gdzie docelowo ma powstać zespól 9 turbin wiatrowych o mocy 3 MW każda. Całkowita moc wytwórcza wynosi 27 MW.

Dzięki temu przedsięwzięciu do budżetu Gminy będą wpływały dodatkowe środki tj. podatek od budowli. Ponadto gmina zyska źródło energii odnawialnej a także poprawę infrastruktury drogowej miejscowości Lubiatów. Według relacji inwestora farma wiatrowa powstanie przy sprzyjających okolicznościach na przełomie 2012/2013r.

 

Źródło: UG BG
Zmiany w planie zagospodarowania