dabie.pl

DO POBRANIA

Urząd Gminy

W związku z zauważalnym zainteresowaniem mieszkańców Rada Gminy w lutym 2012r. podjęła Uchwałę o datacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w  miejscowościach: Kosierz, Lubiatów, Trzebule.


Kwota wsparcia to 3 000 zł dla dotowanego. Zainteresowanie mieszkańców jest widoczne, ponieważ podpisanych zostało już 7 umów o dotacje. Dzięki takiej formie dotacji mieszkańcy Gminy Dąbie będą mogli starać się o częściowe pokrycie kosztów montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Pozwoli to także na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.
 

Źródło: UG BG
Dotacje na oczyszczalnie