dabie.pl

Oświata

Letnie wakacje pozwalają na realizację odkładanych w ciągu roku szkolnego prac w szkołach. Także ze względu na restrukturyzację oświaty w gminie, remontu wymagały pomieszczenia adminsitracji gimnazjum.


Wójt Gminy Krystyna Bryszewska delegowała do gimnazjum 3 pracowników, którzy od kilkunastu już dni realizują koncepcję dyrektorów. W tym samym czasie trwa odmalowywanie sal lekcyjnych przez pracowników gimnazjum.
 

Źródło: UG NS
Remont w gimnazjum