dabie.pl

DO POBRANIA

Urząd Gminy

Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie predefiniowanym, realizowanym przez Związek Miast Polskich, pt. "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, którego operatorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 
Celem programu jest osiągnięcie lepszej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej.

Więcej informacji na stronie:
www.miasta-polskie.pl/strona-72-projekt_norweski_2.html

Źródło: Aglomeracja Zielonogórska
Skuteczna współpraca kluczem rozwoju