dabie.pl

Gospodarka

Ostatnimi czasy do wielu przedsiębiorców docierają pisma od firm sugerujących konieczność opłaty za umieszczenie firmy w rejestrze, spisie lub bazie. Za Ministerstwem Gospodarki ostrzegamy, że "wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa!"

 
"Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.


Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON."


Przypominamy również, że procedura wpisu do CEIDG - Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - JEST  BEZPŁATNA.


"Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością."

 

CEIDG - strona oficjalna

Źródło: UG NS za MG
Masz firmę? Nie daj się oszukać!