dabie.pl

DO POBRANIA

Urząd Gminy

W dniu 10 września 2012 roku w Urzędzie Gminy Dąbie odbyło się spotkanie poświęcone pracom konserwacyjnym i utrzymaniowym na urządzeniach melioracji podstawowej na terenie gmin Dąbie, Krosno Odrzańskie, Maszewo, Bobrowice i Bytnica.

Inicjatorem spotkania był Leszek Turczyniak - Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, gospodarzem Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska.
Włodarze poszczególnych gmin przedstawili swoje propozycje najbardziej pilnych prac na ciekach i urządzeniach będących w administracji Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, a znajdujących się na terenie ich gmin. Janusz Marciniak - Dyrektor LZMiUW zobowiązał się do przeanalizowania zgłoszonych propozycji i umieszczeniu przynajmniej najbardziej priorytetowych w obecnie aktualizowanym planie zadań na rok 2012.
W spotkaniu uczestniczyli także: Grzegorz Garczyński Zastępca Burmistrza Krosna Odrzańskiego, Dariusz Jarociński Wójt Gminy Maszewo oraz Marek Babul Wójt Gminy Bobrowice.
 

Źródło: LZMiUW
Rozmowy o melioracji