dabie.pl

DO POBRANIA

Urząd Gminy

10 września zakończono tegoroczną akcję usuwania wyrobów azbestowych i zawierających azbest. W sumie usunięto 11 237 m2 wyrobów zawierających azbest od 23 właścicieli nieruchomości z miejscowości: Brzeźnica, Ciemnice, Dąbie, Gronów, Gola, Kosierz, Lubiatów, Łagów, Nowy Zagór, Pław, Połupin, Stary Zagór oraz Szczawno.


Azbest zdemontowała, przetransportowała i zutylizowała wybrana w przetargu firma Eko – Logistyka Robert Rusewicz z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Mieszkańcom pozostało zadbać o nowe pkrycia dachowe.


Obecnie jesteśmy w trakcie rozliczania wydatkowanej dotacji w kwocie 108.010,04zł brutto  z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Realizacja przedsięwzięcia miała na celu poprawę życia mieszkańców oraz zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska. Eliminowanie źródeł azbestu z otoczenia ma kluczowe znaczenie dla ludzkiego zdrowia; wdychanie niewidocznych włókien azbestowych prowadzi do szeregu poważnych chorób układu oddechowego. Dlatego też tak ważnym działaniem dla władz Gminy jest pomoc mieszkańcom w pozbyciu się tak szkodliwego wyrobu.

Źródło: UG BG
Zakończono akcję "Azbest 2012"