dabie.pl

Gospodarka

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej wprowadziła nową formę konsultacji dla firm i osób z obszaru Aglomeracji Zielonogórskiej zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Odpowiedzi na pytania i rozwiązania problemów dotyczących prowadzenia i zakładania firmy można teraz otrzymać drogą elektroniczną. A wszystko to całkowicie bezpłatnie.


Zakres bezpłatnych informacji jest szeroki i obejmuje:
• administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
• zatrudnianie cudzoziemców,
• świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
• prawo ochrony konkurencji,
• społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),
• ochronę własności intelektualnej,
• system jakości ISO 9001 i HACCP,
• rozwój zasobów ludzkich,
• wykorzystanie technologii informacyjnych,
• ochrona interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),
• możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
• wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
• prawo zamówień publicznych,
• zakres korzystania z bazy CEIDG, profilu zaufanego i platformy ePUAP, podpisu elektronicznego.


Aby skorzystać z tej formy konsultacji wystarczy wejść na stronę www.pk.opzl.pl i wypełnić formularz zapytania. Odpowiedzi na zgłoszone pytania konsultanci udzielają do 3 dni w zależności od stopnia złożoności problemu. Dodatkowo konsultanci świadczą zaawansowane usługi doradcze np. w zakresie tworzenia biznes planów czy wyszukiwania najlepszych na rynku ofert finansowania rozwoju przedsiębiorstw, przygotowania wniosku o kredyt, pożyczkę oraz niezbędnych dokumentów.


Konsultacje i doradztwo prowadzone są także osobiście w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy OPZL finansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie zatrudniamy obecnie trzech doświadczonych konsultantów, którzy oprócz codziennych dyżurów w naszych biurach w Nowej Soli i Zielonej Górze wyjeżdżają także w teren, do Żar, Wschowy, Świebodzina, Żagania, Szprotawy, Gubina i Krosna Odrzańskiego. Chcemy być jak najbliżej przedsiębiorców, stąd nasza decyzja o świadczeniu bezpłatnych konsultacji także w innych miejscowościach Aglomeracji Zielonogórskiej – powiedział nam dyrektor biura Jarosław Nieradka. Szczegółowe informacje nt. dyżurów w ww. miejscowościach dostępne są pod tel. 68 325 98 58 oraz na stronie www.pk.opzl.pl.
 

Źródło: Aglomeracja Zielonogóska
Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców