dabie.pl

DO POBRANIA

Urząd Gminy

„W pięknych okolicznościach przyrody” odbył się drugi w tym roku, jednodniowy (18.09.) Konwent Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, w którym uczestniczyła Wójt Gminy Krystyna Bryszewska. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Lubrza, Ryszard Skonieczek.


Wśród poruszanych tematów omawiano kwestię Ustawy oświatowej i szykowanych od 1,5 roku zmian (przyjęcie do przedszkoli dzieci 2-letnich, sposób finansowania oświaty) oraz zmian w Ustawie o pracownikach samorządowych – obie sprawy omawiano w oparciu o projekty dostępne na stronie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej:

PRZEJDŹ  DO STRONY

Stowarzyszenie stara się śledzić na bieżąco plany i propozycje zmian, nowelizacji, które znacząco mogą wpłynąć na sposób realizacji zadań przez JST.


W części oficjalnej spotkania wystąpili:

- Janusz Marciniak, Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z prelekcją nt. „Ewidencji gruntów zmeliorowanych i urządzeń melioracji szczegółowej”

- Tomasz Hałas, Doradca Wojewody ds. Cyfryzacji z wystąpieniem nt. Projektu Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji: „Polska Cyfrowa Równych Szans – Latarnicy Cyfryzacji”

- Helena Hatka, Senator RP poprzez prezentację nt. „Rozwoju infrastruktury turystycznej w województwie lubuskim” zachęcała samorządowców do pilotażowego projektu oznaczania rowerowych ścieżek gminnych, ewidencji istniejących tras poprzez stworzenie wspólnej mapy sieci tras rowerowych w Lubuskim.


W drugiej części spotkania głos zabrał najbardziej oczekiwany i znamienity gość prof. Michał Kulesza, który z ramienia Kancelarii Domański, Zakrzewski & Palinka (jako Partner) prowadzi dla Zrzeszenia sprawę przygotowania skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Zaskarżane zapisy to art. 167 ust. 4 Konstytucji RP.

Celem strategicznym przedsięwzięcia jest wykazanie nieadekwatności przekazywanych środków do zlecanych samorządom zadań przez rząd, w perspektywie czasowej 2004-2012. Wskazując konkretne ustawy do analizy zakładamy wykazanie takich, które pomniejszały budżety gminne niezgodnie z kalkulacją rządową (często kosztem zadań własnych) oraz wprowadzanie takich regulacji, które równolegle wpływały na pomniejszanie dochodów gminnych. Spotkanie jest inicjującym współpracę na poziomie wybranych 8 gmin powiatu nowosolskiego, 1 miasta na prawach powiatu oraz samego powiatu. Wstępną deklarację udziału w projekcie złożyli wszyscy proponowani autorzy skargi, tak by w efekcie przekrojowo wykazać skutki powyższych na poziomie przykładowych gmin wiejskich, gmin miejskich, miasta powiatowego i powiatu z jednego terenu administracyjnego i geograficznego.
 

Materiały dodatkowe:

Wywiad z prof. Michałem Kuleszą, zrealizowany podczas Konwentu (TVP Gorzów)

PRZEJDŹ  DO WYWIADU


Wywiad z Prezydentem Januszem Kubickim o powodach składanej przez samorządowców skargi:

PRZEJDŹ DO WYWIADU


Artykuł w „Gazecie Wyborczej”

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

 

Źródło: NWW
Obrady lubuskich samorządowców