dabie.pl

DO POBRANIA

Urząd Gminy

Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 3 października 2012r. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizcjami pozarządowymi na rok 2013. Tak jak w poprzednich latach organizacje mają 14 dni na zgłoszenie uwag do projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu tutaj.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie lub  telefonicznie:

TUTAJ DANE KONTAKTOWE 

lub mailowo na adres ngo@dabie.pl do dnia 17 października.

Źródło: UG NS
Konsultacje programu współpracy