dabie.pl

DO POBRANIA

Urząd Gminy

9 października br. w świetlicy wiejskiej w Dąbiu odbyło się IV spotkanie zespołu partycypacyjnego w ramach ogólnopolskiego projektu „Decydujmy razem”.
Uczestnicy warsztatów zdefiniowali czynniki wzmacniające rozwój Gminy w każdym z trzech obszarów: środowiskowo-przestrzennym, społecznym i gospodarczym.


Zespół pracuje bardzo sprawnie, a postęp prac nad nową strategią zmierza już ku końcowi. Równolegle trwają prace nad aktualizacją diagnozy Gminy Dąbie. W pierwszych dniach grudnia powstanie projekt nowej strategii rozwoju, który zostanie poddany konsultacjom społecznym.


Źródło: UG MN
Prace nad strategią mają się ku końcowi