dabie.pl

DO POBRANIA

OPS

Trwa rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe przygotowujących do zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. Projekt "Kadry gospodarki dla edukacji zawodowej" adresowany jest do osób czynnych zawodowo, którzy nie są nauczycielami ale wiążą swoją przyszłą karierę z zawodem nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Adresowany jest także do absolwentów wyższych szkół technicznych, którzy nie podjęli jeszcze zatrudnienia po ukończeniu nauki. Osoby biorace udział w projekcie muszą być mieszkańcami województwa lubuskiego.


Projekt obejmuje dwie edycje studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego wymaganego od nauczycieli przedmiotow zawodowych. Preferowane kierunki ukończonych studiów to: mechanika, mechatronika, gastronomia, ekonomia, administracja, turystyka i rekreacja, hotelarstwo i kierunki pokrewne.


Projekt zakłada wykształcenie nauczyciela przedmiotów zawodowych w taki sposób aby potrafił w nowoczesny i atrakcyjny sposób przekazać wiedzę uczniom. Z tego powodu będą poszerzone nastepujące tematy: technologii informacyjno - komunikacyjnej, warsztaty z zakresu organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, najnowsze technologie i osiągnięcia dla danego zawodu, zajęcia z pedeutologii ukierunkowane będą na kształtowanie etosu zawodu oraz związanym z nim hobby.


Ogólnym celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania przedmiotów zawodowych poprzez przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. Projekt ma na celu:

- wzmocnienie kompetencji informatycznych i społecznych osób kończących nowy kierunek studiów podyplomowych,
- nabycie wiedzy na temat wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych - warsztaty wykorzystywane w pracy z młodzieżą,
- rozszerzenie podejścia do edukacji zawodowej poprzez integrowanie różnych systemów zdobywania wiedzy i umiejętności,
- zainteresowanie ludzi gospodarki kształtowaniem nowego pokolenia pracowników szczebla technicznego.


Studia trwają III semestry, są bezpłatne. Ponadto zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz poczęstunek w przerwach zajęć.


Nabór na studia trwa do 31.10.2012 r.


Projektodawca: ŁUŻYCKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W ŻARACH

 

informacja pochodzi ze strony http://www.kadry.lwsh.pl/.

Źródło: doradcazawodowy.zgora.pl
Bezpłatne studia podyplomowe