dabie.pl

Aktualności

09-11-2012

Fundusz sołecki

W roku 2012 w budżecie Gminy Dąbie znalazły się środki finansowe przeznaczone na rozwój poszczególnych wsi. Wysokość przyznawanych środków finansowych zależna była od ilości mieszkańców danego sołectwa.  Tymi środkami dysponowali sołtysi wsi położonych na terenie Gminy Dąbie i to oni organizowali zebrania wiejskie, na których mieszkańcy ustalali, na co zostaną przeznaczone pieniądze.

Fundusz sołecki

Źródło: UG BG

08-11-2012

Turniej badmintona w Dąbiu

7 listopada w Gimnazjum w Dąbiu uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych rywalizowali w turnieju badmintona. Zwycięzców uhonorowały Wójt Gminy  Dąbie Krystyna Bryszewska oraz Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Jolanta Adułło-Hoffmann.

Turniej badmintona w Dąbiu

Źródło: UG BG/NS

08-11-2012

Chodnik w Gronowie wyremontowany

W ramach środków finansowych ujętych w Funduszu sołeckim na 2012r., w miejscowości Gronów został wyremontowany chodnik przy ul. Kościelnej. Remont ten obejmował wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę (polbruk) grubości 6cm w kolorze szaro-czarnym wraz z wymianą krawężników i obrzeży. Długość wyremontowanego chodnika wynosi 120 m.

 

 

 

 

 

Chodnik w Gronowie wyremontowany

Źródło: UG BG

07-11-2012

Złote Gody w roku 2012

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  jest polskim cywilnym odznaczeniem państwowym ustanowionym jako nagroda dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony w latach 60. ubiegłego wieku i przyznawany jest przez Prezydenta Rezczypospolitej Polskiej na wniosek właściwego  wojewody.

Złote Gody w roku 2012

Źródło: UG NS

06-11-2012

12 edycja Piłki Halowej w Dąbiu

Trwa nabór do 12 edycji rozgrywek piłki halowej w Dąbiu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z animatorem sportu Panem Januszem Czarnowskim.

To ostatnie chwile, żeby zgłosić swoją drużynę, bowiem rozgrywki ruszają już 16 listopada.

12 edycja Piłki Halowej w Dąbiu
06-11-2012

Farma wiatrowa - kolejny etap

W dniu 25.10.2012r. Na XXI Sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach obrębu Lubiatów w Gminie Dąbie, które umożliwią inwestorom podjęcie dalszych działań w kiereunku realizacji przedsięwzięcia.

Farma wiatrowa - kolejny etap

Źródło: UG BG

02-11-2012

Remont drogi w Starym Zagórze

W miejscowości Stary Zagór zakończyły się prace remontowe drogi, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, uporządkowanie układu komunikacyjnego oraz podniesienie komfortu jazdy użytkownikom drogi. Prace te polegały na profilowaniu mechanicznym nawierzchni tłuczniem kamiennym łamanym oraz wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Remont drogi w Starym Zagórze

Źródło: UG BG

31-10-2012

Remont szkoły w Kosierzu

W związku z panującym niżem demograficznym – zmniejszeniem się liczby uczniów oraz koniecznością stworzenia lepszych warunków dla uczącej się młodzieży w maju 2012 r. podjęto decyzję o przeniesieniu pełnej funkcji szkoły z oddziałem przedszkolnym do budynku głównego – kosztem zmniejszenia ilości izb.

Remont szkoły w Kosierzu

Źródło: UG BG

31-10-2012

Przebudowa drogi w Ciemnicach

Trwa przebudowa drogi gminnej w m. Ciemnice. Zadanie obejmuje odcinek o długości 632,30 m tj. ul. Krótka oraz ul. Piastowska. W ramach tego zadania zostaną również przebudowane zjazdy do posesji. Zaprojektowane zostały także nieznaczne korekty istniejącego sposobu odwodnienia ulic poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych.

Przebudowa drogi w Ciemnicach

Źródło: UG BG

29-10-2012

Zimowe utrzymanie dróg

Szanowni Państwo
Informuję, że zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych 2012/2013 na terenie Gminy Dąbie zajmować się będzie firma „B&F Trans” z siedzibą przy ul. Szerokiej 10 w miejscowości Dąbie. Okres zimowy potrwa do 31 marca 2013r.

Zimowe utrzymanie dróg

Źródło: UG MFT