dabie.pl

DO POBRANIA

OPS

16-06-2014

Karta Dużej Rodziny

W dniu 16 czerwca 2014 r. weszła w życie uchwała w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Karta Dużej Rodziny