dabie.pl

Gospodarka

01-04-2015

Mieszkańcy Łagowa mają nową świetlicę

Od 17 marca br. mieszkańcy Łagowa mogą cieszyć się przepiękną świetlicą wiejską. Świetlica ma być miejscem do organizowania imprez kulturalno-rozrywkowych, spotkań oraz uroczystości organizowanych przez mieszkańców. Świetlica ma szanse stać się miejscem aktywnego wypoczynku, pielęgnacji lokalnych tradycji i rozwijania pasji mieszkańców. Jak zapewniają – pomysłów i zapału nie zabraknie.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jej wartość określona została na poziomie 708 680 zł, z czego  464 000  zł pochodzi z dofinansowania PROW.

Mieszkańcy Łagowa mają nową świetlicę

Źródło: UG AR

30-03-2015

Komunikat dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Dąbie

Informuję Państwa, że trwają prace związane z opracowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na terenie Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich.
Obszar Funkcjonalny tworzą trzy Gminy: Czerwieńsk, Dąbie i Sulechów.
Jednym z istotnych zadań Strategii jest przeprowadzenie analizy potrzeb sektora gospodarczego w zakresie kształcenia zasobów ludzkich i wymagań kwalifikacyjnych na rynku pracy.
Uprzejmie proszę o wsparcie naszych badań i o wypełnienie kwestionariusza ankiety, na podstawie którego ustalane będą potrzeby sektora gospodarki w zakresie kształcenia kadr na terenie Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich.

Komunikat dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Dąbie

Źródło: UG AR

27-03-2015

Ankieta dla mieszkańców województwa lubuskiego - w ramach prac nad Raportem z Programu ochrony środowiska

Uprzejmie informujemy o przystąpieniu przez firmę LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. w Krakowie do realizacji opracowywania pn. „Raport za lata 2012 -2013 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku”.
W ramach prac nad opracowywaniem Raportu skierowane zostały ankiety do jednostek administracji rządowej, samorządowej, podmiotów gospodarczych oraz do społeczeństwa województwa, które zostało wymienione w Programie Ochrony Środowiska WL, jako główny odbiorca wyników działań Programu Ochrony Środowiska WL.

Ankieta dla mieszkańców województwa lubuskiego - w ramach prac nad Raportem z Programu ochrony środowiska

Źródło: UG BG