dabie.pl

Gospodarka

10-07-2012

Kolejne punkty świetlne w gminie

W 2010 r. Gmina Dąbie przystąpiła do unowocześnienia systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy. W 2010r. wykonano 1 etap polegający na modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego. Jako 2 etap przyjęto wykonywanie dodatkowych punktów świetlnych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę.

Kolejne punkty świetlne w gminie

Źródło: UG BG

10-07-2012

Nowe wiaty przystankowe

W miesiącu maju 2012r. zostały zakupione wiaty przystankowe do miejscowości Brzeźnica i do miejscowości Łagów. W Łagowie zdemontowana została stara wiata a w jej miejsce postawiono nową. Wyboru wiaty autobusowej dokonano pod wpływem obserwacji; gdzie zauważyć można sukcesywne niszczenie wiat posiadającyh szyby z tzw. pleksy.

Nowe wiaty przystankowe
10-07-2012

Remont drogi w Gronowie

Realizując postulaty  mieszkańców w czerwcu 2012r. władze Gminy podjęły działania zmierzające do wykonania remontu drogi w m. Gronów. Remont drogi obejmował częściowe korytowanie, ułożenie warstwy destruktu, zagęszczenie walcem wibracyjnym.

Remont drogi w Gronowie

Źródło: UG BG