dabie.pl

Gospodarka

10-07-2012

Remont drogi w Ciemnicach

Do końca września tego roku wyłoniony zostanie wykonawca remontu drogi w miejscowości Ciemnice. Inwestycja  obejmie ul. Krótką oraz ul. Piastowską – od ul. Łąkowej do drogi powiatowej. W ramach zadania zostaną wykonane również zjazdy do posesji.

Remont drogi w Ciemnicach

Źródło: UG BG

02-07-2012

Oczyszczalnia zmodernizowana

 

W dniu 28 czerwca 2012r. odbył się odbiór prac remontowych na obiekcie oczyszczalni ścieków w Łagowie. Inwestycja została dofinansowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych dotacją w kwocie prawie 300 000,00zł.

Oczyszczalnia zmodernizowana

Źródło: UG NS