dabie.pl

Oświata

23-10-2014

Dzień Edukacji Narodowej

17 października br. w gościnnej sali "Pod Lwem" w Połupinie odbyło się spotkanie pracowników oświaty z Gminy Dąbie. Z tej okazji przybyli również: Pani Wójt Krystyna Bryszewska, Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak i radni - Pani Róża Sarad-Denis, Pan Janusz Mejza, Pan Wenenty Rutkowski i Pan Franciszek Hybner, Pani Sekretarz Gminy Małgorzata Nowicka, przewodniczące Rad Rodziców Pani Marzena Szybicka oraz Pani Joanna Kostura.

Dzień Edukacji Narodowej

Źródło: ZPO