dabie.pl

Oświata

04-12-2012

Szkoła da się lubić

W dniu 13 listopada br Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął do dofinansowania projekty systemowe w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Szkoła da się lubić

Źródło: UG MN

31-10-2012

Remont szkoły w Kosierzu

W związku z panującym niżem demograficznym – zmniejszeniem się liczby uczniów oraz koniecznością stworzenia lepszych warunków dla uczącej się młodzieży w maju 2012 r. podjęto decyzję o przeniesieniu pełnej funkcji szkoły z oddziałem przedszkolnym do budynku głównego – kosztem zmniejszenia ilości izb.

Remont szkoły w Kosierzu

Źródło: UG BG

24-07-2012

Prace nad projektem przedszkola trwają

Jesienią do urzędu trafi dokumentacja adaptacji budynku świetlicy w Połupinie na przedszkole. Dokumentacja obejmie zmianę sposobu użytkowania świetlicy wraz z nadbudową, dobudową schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Prace nad projektem przedszkola trwają

Źródło: UG BG