dabie.pl

Oświata

20-07-2012

Wnioski o stypendium do 15 września

Do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne. Stypednia szkolne to znaczna pomoc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, taneczne, recytatorskie itd.

Wnioski o stypendium do 15 września

Źródło: UG DOS

20-07-2012

Remont w gimnazjum

Letnie wakacje pozwalają na realizację odkładanych w ciągu roku szkolnego prac w szkołach. Także ze względu na restrukturyzację oświaty w gminie, remontu wymagały pomieszczenia adminsitracji gimnazjum.

Remont w gimnazjum

Źródło: UG NS

17-07-2012

Remont szkoły w Kosierzu

W związku z panującym niżem demograficznym – zmniejszeniem się liczby uczniów oraz koniecznością stworzenia lepszych warunków dla uczącej się młodzieży w maju 2012 r. Wójt Gminy Krystyna Bryszewska podjęła decyzję o przeniesieniu pełnej funkcji szkoły z oddziałem przedszkolnym do budynku głównego – kosztem zmniejszenia ilości izb.

Remont szkoły w Kosierzu

Źródło: UG BG