dabie.pl

Strategia Rozwoju

 

Dnia 27 czerwca 2013 r. uchwałą Rady Gminy Dąbie nr XXVIII/177/2013 została przyjęta Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Dąbie do roku 2025.