dabie.pl
31-03-2015

Konkurs „Lubuski Laur Oświaty”

Konkurs  „Lubuski Laur Oświaty” ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,  które wniosły największy wkład w rozwój oświaty Województwa Lubuskiego. Konkurs odbywa się  corocznie, począwszy od roku 2002. Organizatorem jest Sejmik Województwa Lubuskiego.

Konkurs „Lubuski Laur Oświaty”

UM Woj. Lubuskiego

13-01-2015

Święto Szkoły w Gronowie

W dniu 8 stycznia 2015 r. odbyło się Święto Szkoły Podstawowej w Gronowie, obchodzone w rocznicę urodzin Patrona Kornela Makuszyńskiego. Tego dnia wspominano również 70 rocznicę powstania placówki oświatowej na terenie Gronowa. Pan Dyrektor Janusz Świąder przypomniał historię szkoły od 1945 r. i odczytał oryginalne wpisy z kilku szkolnych kronik.

Święto Szkoły w Gronowie

SP Gronów

23-10-2014

Dzień Edukacji Narodowej

17 października br. w gościnnej sali "Pod Lwem" w Połupinie odbyło się spotkanie pracowników oświaty z Gminy Dąbie. Z tej okazji przybyli również: Pani Wójt Krystyna Bryszewska, Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak i radni - Pani Róża Sarad-Denis, Pan Janusz Mejza, Pan Wenenty Rutkowski i Pan Franciszek Hybner, Pani Sekretarz Gminy Małgorzata Nowicka, przewodniczące Rad Rodziców Pani Marzena Szybicka oraz Pani Joanna Kostura.

Dzień Edukacji Narodowej

ZPO

31-03-2014

Podsumowanie „XIII Skowronkowego S-egregacja O-chrona S-przątanie..."

21 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej w Gronowie, podczas tradycyjnej imprezy ekologicznej „Skowronki”, organizowanej pod patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego  Pani Elżbiety Polak, odbyło się podsumowanie programu edukacyjnego  „XIII Skowronkowe S-egregacja O-chrona S-przątanie – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży gminy Dąbie i okolic”.

Podsumowanie „XIII Skowronkowego S-egregacja O-chrona S-przątanie..."

SP Gronów

23-01-2014

Już niedługo ferie!

Podczas tegorocznych ferii zimowych nasi uczniowie będą mogli skorzystać z ciekawej oferty, jaką przygotowały wszystkie placówki. Na dzieci i młodzież czekają wyjazdy do kina, na basen, do „KRAINY SŁODKOŚCI” i sali zabaw „BUBULAND” w Zielonej Górze. 

Już niedługo ferie!

UG ZPO

15-01-2014

Skowronkowe SOS


Ruszamy!


Od stycznia do pierwszego dnia wiosny przy wsparciu WFOŚiGW w Zielonej Górze realizujemy w Szkole Podstawowej w Gronowie program ekologiczny pod hasłem: „Skowronkowe SOS”.

Skowronkowe SOS

SP Gronów